Spóźnienie

Zarząd Stoczni uprzejmie donosi, że w związku z wakacjami, problemami z łącznością oraz zagubieniem admiralskiego bagażu przez jednego z wiodących przewoźników lotniczych (nie LOT) aktualizacja Sluis Van spóźni się o czas nieokreślony. Grr.