Jeden tender, trzy ilustracje

Na Sluis nowy opis: Hajen – zaopatrzeniowiec floty. Opisany tylko u Crackena, z grafiką tradycyjnie namieszaną – ale ileż można o tym pisać… Dlatego dziś tylko tradycyjne rysunki poglądowe Hajena oraz Sacheena:Ten ostatni Sacheen oparty jest o model stworzony na potrzeby moda do Empire at War w oparciu o rysunek z Cracken’s Threat Dossier. Model był średnio wierny, ale znany części czytelników Dziennika Pokładowego Kyle przetworzył go tak, żeby lepiej odpowiadał oryginałowi – miedzy innymi likwidując silniki, które z dużym prawdopodobieństwem autor moda  skierował w stronę dziobu zamiast rufy okrętu :)