Komisja Śledcza do spraw superlasera Gwiazdy Śmierci

Wczoraj na Sluis Van zakończyła obrady nadzwyczajna komisja śledcza do spraw superlasera Gwiazdy Śmierci. Badano przede wszystkim jego szybkostrzelność, jednak przy okazji Komisja natrafiła na dodatkowe wątki, które również uznała za godne poruszenia. Po przeanalizowaniu szeregu źródeł, Komisja przyjęła przez aklamację stosowny Raport, który został dołączony do opisu Gwiazdy Śmierci na Sluis Van.

Raport wiele nie wyjaśnia, jednak wyciąga na światło dzienne wiele nieprawidłowości popełnionych przez najwyższych urzędników odpowiedzialnych za spójność kanonu Star Wars. Oczywiście nie zostaną oni pociągnięci do odpowiedzialności, ale niesmak pozostanie…